De stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) is de onafhankelijke toezichthouder en beheerder van het Waarschuwingsregister.

Een veilig winkelklimaat leidt tot minder schade, meer ondernemerschap en een betere werkgelegenheid. De detailhandel investeert dan ook doorlopend en in nog steeds toenemende mate in veiligheid in het algemeen en het voorkomen van interne fraude in het bijzonder.

Veel werknemers maken zich schuldig aan vergrijpen als diefstal en oplichting van de werkgever, verduistering in dienstbetrekking, of valsheid in geschrifte ten koste van de onderneming. De schade is enorm. Ook verslechtert de werksfeer als gevolg van interne fraude, wat ertoe kan leiden dat juist de bona fide medewerkers hun baan opzeggen.

In antwoord hierop kiest een grote en groeiende groep van winkelbedrijven voor deelname aan het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel. Deelname blijkt de sleutel naar een succesvol fraudepreventiebeleid. Er gaat een sterke preventieve werking vanuit en deelname maakt interne fraude beter beheersbaar.

Meer over datalekken.

Meer over Stichting FAD