November 23, 2022

Jaarverslag FAD 2021 overhandigd aan Minister-president Mark Rutte

Creativiteit van de retail sector opnieuw op de proef gesteld

Waarschuwingsregister helpt interne fraude buiten de deur te houden

Het Waarschuwingsregister van Stichting Fraude Aanpak Detailhandel werd in 2021 ruim 362.000 keer geraadpleegd door aangesloten retail bedrijven. In deze lijst worden mensen geregistreerd die bewezen intern gefraudeerd hebben. Dit leverde 554 treffers op.
Het jaarverslag is op 21 november 2022 aangeboden aan minister-president Mark Rutte.

Nederland kende in 2021 een bewogen jaar. Ook retail Nederland kreeg het te verduren met harde lock-downs en sluiting van niet essentiële winkels. Al deze ontwikkelingen zijn ook van invloed op interne fraude binnen de sector.

“In 2021 vielen er 222.000 medewerkers onder de werkingssfeer van het register. Dit aantal ligt hoger dan het jaar ervoor. Dit ligt in het verlengde van het aantal binnen de sector werkzame personen. Tijdens het begin van de COVID-periode werd veel extra personeel geworven in o.a. in supermarkten en beveiligers in bouwmarkten.
Het Waarschuwingsregister werd in 2021 actief bevraagd en het aantal treffers dat dit opleverde lag op 554. Het aantal treffers is in lijn met het aantal bevragingen van het register en de statistieken over de afgelopen jaren, aldus Sylvia Torn, woordvoerder van Stichting FAD”. De data in het register kunnen alleen door bij de FAD aangesloten deelnemers worden gecheckt.

Het Waarschuwingsregister is een belangrijk instrument in het fraude-preventiebeleid binnen de detailhandel. Het register helpt de werkgever om fraude buiten de deur te houden. Iemand komt in het Waarschuwingsregister als er sprake is van bewezen fraude en ontslag en hiervan aangifte is gedaan bij de politie. Een frauderende winkelmedewerker riskeert bij overtreding van de regels voor een periode van één, twee, drie of vier jaar in het register te worden opgenomen. Onder interne fraude wordt diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte of oplichting verstaan. De stichting FAD heeft voor onbepaalde tijd een verklaring van rechtmatigheid voor het delen van strafrechtelijke gegevens tussen deelnemers. Deze valt onder de bestaande privacywetgeving (AVG).

Consequente aanpak van interne fraude en toepassing van het Waarschuwingsregister zorgt voor een preventieve werking tegen interne fraude. De cijfers in het jaarverslag onderbouwen dat het werk van de FAD er voor zorgt dat de schade als gevolg van interne fraude sterk wordt teruggedrongen. Iedere treffer in het register betekent immers dat mogelijke schade wordt beperkt. Voor de winkelier heeft het register een dubbele werking; zowel preventief als repressief.

Download:

Download: