May 6, 2008

Akkoord over Waarschuwingsregister Detailhandel

Waarschuwingsregister krijgt extra waarborgen en mag dan worden uitgebreid

Deur dicht voor stelende winkelbediende

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) hebben wijzigingen aangebracht in het waarschuwingsregister voor interne fraude binnen de detailhandel naar aanleiding van een onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Dit is voor het CBP reden om van verdere handhavingsstappen af te zien.

Download:

Download: