Stichting Fraude Aanpak Detailhandel

De onafhankelijke toezichthouder en beheerder van het Waarschuwingsregister.
Het instructie en feitenboekje

Stichting FAD:

Toezichthouder en beheerder van het Waarschuwingsregister

Een veilig winkelklimaat leidt tot minder schade, meer ondernemerschap en een betere werkgelegenheid. De detailhandel investeert dan ook doorlopend en in nog steeds toenemende mate in veiligheid in het algemeen en het voorkomen van interne fraude in het bijzonder.

Nieuws