June 26, 2015

Bernard Welten ontvangt Jaarverslag Stichting FAD

Gisteren vierde de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) haar tienjarig jubileum. In die tien jaar hebben frauderende medewerkers steeds minder kans gekregen in de detailhandel door het Waarschuwingsregister, waarin frauderende werknemers kunnen worden opgenomen. Sinds de oprichting is het aantal keer dat iemand werd herkend via het register sterk toegenomen. Werden er in het begin maar een aantal mensen via het register herkend, in 2014 waren dat er 525. Ook het aantal winkeliers dat deelneemt aan het register blijft groeien. Inmiddels vallen bijna 200.000 medewerkers onder de werking van het register.

Onderschrift foto: Voorzitter Stichting FAD Joop Atsma overhandigt het jaarverslag 2014 aan voormalig korpschef van de Amsterdamse politie Bernard Welten.

Tijdens de jubileumbijeenkomst werd het jaarverslag van de stichting door voorzitter Joop Atsma overhandigd aan voormalig korpschef van de Amsterdamse politie Bernard Welten. Uit de jaarcijfers over 2014 blijkt dat de effectiviteit van het Waarschuwingsregister sterk is toegenomen. Zowel in aantal deelnemers als in het aantal keer dat het register werd geraadpleegd. Dat leidt ook tot een toename van het aantal keer dat iemand in het register wordt geplaatst en het aantal keer dat iemand wordt herkend als fraudeur. In 2014 werden 549 mensen in het register geplaatst en werden 525 mensen bij bevraging van het register herkend.

Tijdens de bijeenkomst ging Welten in op de cijfers die naar voren komen uit het jaarverslag. Hij benadrukte het belang van fraudebestrijding en het feit dat de detailhandel met het Waarschuwingsregister ook zelf verantwoordelijkheid neemt om de integriteit van de branche te waarborgen.

Telegraaf-journalist John van den Heuvel ging in op het thema integriteit. Bestuurslid Ed Hamming en voorzitter Joop Atsma sloten de bijeenkomst af met een terugblik op tien jaar Stichting FAD en een kijkje vooruit naar de toekomst.

In tien jaar is het Waarschuwingsregister uitgegroeid tot een begrip in de detailhandel. Steeds meer werknemers kennen het en steeds meer bedrijven sluiten aan. Screenen van potentiële winkelmedewerkers, voorlichting, het goede voorbeeld geven: deelname aan het Waarschuwingsregister heeft duidelijk een preventieve werking. Steeds vaker wordt interne fraude aan de orde gesteld.

Download:

Download: