October 26, 2022

Creativiteit van de retail in 2021 opnieuw op de proef gesteld

FAD jaarverslag 2021

Jaarverslag_2021

Het Waarschuwingsregister is uitgegroeid tot een begrip in de detailhandel. De FAD-deelnemers gebruikten het Waarschuwingsregister afgelopen jaar actief. In 2021 vielen er 222.000 medewerkers onder de werkingssfeer van het register. Dit aantal ligt hoger dan het jaar ervoor. Dit ligt in het verlengde van het aantal binnen de sector werkzame personen. Tijdens het begin van de COVID-periode werd veel extra personeel geworven in o.a. in supermarkten en beveiligers in bouwmarkten. Het Waarschuwingsregister werd in 2021 actief bevraagd en het aantal treffers dat dit opleverde lag op 554. Het aantal treffers is in lijn met het aantal bevragingen van het register en de statistieken over de afgelopen jaren.

Het Waarschuwingsregister is een belangrijk instrument in het fraude-preventiebeleid binnen de detailhandel. Iemand komt in het Waarschuwingsregister als er sprake is van bewezen fraude en ontslag en hiervan aangifte is gedaan bij de politie. Een frauderende winkelmedewerker riskeert bij overtreding van de regels voor een periode van één, twee, drie of vier jaar in het register te worden opgenomen. Onder interne fraude wordt diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte of oplichting verstaan.

De cijfers uit het jaarverslag 2021 op een rij:

Aantal registraties in Waarschuwingsregister                 271

Aantal treffers fraudeurs                                                     554

Aantal aangesloten MKB-bedrijven                                    917

Aantal aangesloten grootwinkelbedrijven                           76

Aantal werknemers bij aangesloten bedrijven                   222.000

Mocht u een exemplaar van het jaarverslag willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@stichtingfad.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen.

Download:

Download: