July 15, 2019

FAD jaarverslag 2018 overhandigd aan minister Grapperhaus

Vrijdag 12 juli heeft minister van Justitieen Veiligheid de heer Ferdinand Grapperhaus, het jaarverslag 2018 van StichtingFAD in ontvangst genomen. Het verslag werd uitgereikt door de heer Gerard vanBreen, voorzitter van de stuurgroep Winkelcriminaliteit van DetailhandelNederland.

Waarschuwingsregister effectief inbestrijding interne fraude
FAD jaarverslag 2018 overhandigd aan minister Grapperhaus

Het Waarschuwingsregister, een lijst van(oud)winkelmedewerkers die ontslagen zijn vanwege fraude, blijkt steedseffectiever. In 2018 waren er 595 positieve treffers, wat een stijging van 60procent is ten opzichte van het jaar daarvoor. Belangrijkste redenen voor dezestijging zijn dat steeds meer winkeliers zich bij het Register aansluiten enhet ook steeds actiever gebruiken om potentiële werknemers te checken.

Iemand komt in het Waarschuwingsregister als er sprake isvan een aangifte bij de politie, bewezen fraude en ontslag. Bij registratieriskeert een frauderende winkelmedewerker voor maximaal vier jaar te wordenuitgesloten van werk bij een groot deel van de detailhandels-sector. Onderinterne fraude wordt verstaan diefstal, verduistering, valsheid in geschrifteof oplichting.

Aangifte bij de politie is van belang voor het goedfunctioneren van het Waarschuwingsregister en daarom lopen er gesprekken met depolitie om dat proces te vereenvoudigen. De mogelijkheid van een landelijkaangiftepunt, om zo de procedure verder te vergemakkelijken, wordt momenteeluitgewerkt.

Cijfers over 2018:

Aantal mensen in Waarschuwingsregister 457
Aantal treffers fraudeurs 595
Aantal MKB-bedrijven aangesloten 1.063
Aantal grootwinkelbedrijven aangesloten 71
Aantal werknemers bij aangesloten bedrijven 245.000

Download:

Download: