June 24, 2024

FAD jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

DETAILHANDEL BEZORGD OVER TOENAME INTERNE FRAUDE

De detailhandel wordt geconfronteerd met een toename van de interne fraude door
medewerkers. Dat blijkt uit het Waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak
Detailhandel (FAD).

Jaarverslag 2023

Met veel genoegen biedt het bestuur van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) het
jaarverslag 2023 aan. Het verslag is beschikbaar in digitale vorm, maar ook makkelijk zelf te
printen. Het Waarschuwingsregister van de stichting FAD werd in 2023 ruim 225.000 keer
geraadpleegd door aangesloten retail bedrijven. In deze lijst worden mensen geregistreerd
die bewezen intern gefraudeerd hebben. Dit leverde 405 treffers op.


In 2023 vielen er 220.000 medewerkers onder de werkingssfeer van het register. Dit aantal
ligt in het verlengde van het aantal binnen de sector werkzame personen. In 2023 kwam het
aantal registraties in het FAD-register uit op 405. Nadat het aantal registraties de afgelopen
jaren daalde, loopt het aantal weer snel op en is het percentage weer terug op het niveau
van voor de COVID-periode. Dit baart de sector zorgen.


Inmiddels is het Waarschuwingsregister dus al bijna 20 jaar actief. Consequente aanpak van
interne fraude en toepassing van het Waarschuwingsregister zorgt voor een preventieve
werking. De cijfers in het jaarverslag onderbouwen dat het werk van de FAD ervoor zorgt dat
de schade als gevolg van interne fraude sterk wordt teruggedrongen. Iedere treffer in het
register betekent immers dat mogelijke schade wordt beperkt. Voor de winkelier heeft het
register een dubbele werking; zowel preventief als repressief.

Download:

Download: