June 1, 2011

Fraudeurs maken geen carriere in detailhandel

De detailhandel slaagt er steeds beter in diefstal door eigen medewerkers te voorkomen. Dat constateert de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) in haar Jaarverslag 2010. De schade als gevolg van interne fraude in de totale detailhandel is afgelopen jaar gedaald naar circa € 170 miljoen. In 2009 was dat nog € 180 miljoen. Er zijn zorgen over jonge fraudeurs.
De FAD beheert het Waarschuwingsregister waarin frauderende ex-winkelmedewerkers opgenomen kunnen worden. Wanneer de fraudeur solliciteert bij een andere deelnemende winkelier komt via het register zijn verleden aan het licht. Met dit register straalt een winkelier al aan de voordeur uit scherp te zijn in het voorkomen van interne fraude.

Van deelname aan het Waarschuwingsregister gaat een preventieve werking uit. In samenhang met deelname investeren winkeliers in andere preventieve maatregelen. Voorbeelden zijn kassacontrolesystemen en uitgangscontroles. Een andere ontwikkeling is dat winkeliers proactief handelen wanneer een medewerker met loonbeslag te maken krijgt.Werkgevers zijn zich ervan bewust dat problemen in de privésfeer een negatieve invloed kunnen hebben op het functioneren van werknemers. In het geval van loonbeslag wordt een gesprek gevoerd met de medewerker om te voorkomen dat de problemen groter worden en de medewerker dientengevolge kwetsbaarder wordt voor fraude.

Minder fraudeurs

De winkeliers die deelnemen aan deze collectieve fraudeaanpak, zien zich dan ook minder vaak genoodzaakt frauderende ex-medewerkers in te voeren in het Waarschuwingsregister. Het betreft 377 nieuwe registraties in 2010 tegenover 406 in 2009 (-7%). De daling is extra opvallend, omdat steeds meer winkeliers meedoen met de FAD. Het Waarschuwingsregister bereikt inmiddels circa 40% van alle medewerkers van winkelbedrijven met meer dan 100 medewerkers. Een soortgelijke ontwikkeling zal zich voordoen bij ondernemers met minder winkelmedewerkers. Voor hen is het recent mogelijk gemaakt om aan te sluiten.

Waarschuwing

Toch maakt de FAD zich zorgen, met name over jongeren die nieuw zijn op de arbeidsmarkt en bereid blijken populaire artikelen zoals sportschoenen, cosmetica en elektronica te stelen. Sander van Golberdinge, secretaris van de FAD: ”Het komt zelfs voor dat jongeren solliciteren bij een winkelier louter en alleen met de bedoeling na indiensttreding diefstallen te plegen.” De frauderende winkelmedewerkers bedienen zich vaak van ‘sweethearting’; zij laten geliefden, vrienden en familie artikelen stelen. Door ‘sweetheart deals’ te sluiten hopen fraudeurs zelf niet betrapt te worden. De schade door 'sweet hearting'bedraagt circa een derde van alle interne fraude; € 60 miljoen dus. De FAD adviseert winkeliers hier extra alert op te zijn.

De Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) is de onafhankelijke toezichthouder en beheerder van het Waarschuwingsregister. De FAD werkt aan de integriteit van alle winkelmedewerkers. In het register kan een ex-medewerker voor twee of vier jaar worden opgenomen wanneer hij is ontslagen of als de arbeidsrelatie is beëindigd wegens diefstal of een ander fraudevergrijp ten aanzien van zijn werkgever. Voorwaarden zijn dat aangifte is gedaan tegen de betreffende ex-medewerker, de winkelier een proportionaliteitstoets doet en dat betrokkene geïnformeerd wordt.

Download:

Download: