July 12, 2019

Persbericht | Fraudeurs steeds vaker vooraf herkend


 Waarschuwingsregister effectief bij bestrijding interne fraude 


Den Haag – In 2018 werd het Waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) 423.000 keer geraadpleegd door aangesloten retailbedrijven. Hierin worden mensen geregistreerd die bewezen intern gefraudeerd hebben. Afgelopen jaar was er sprake van 595 positieve treffers. Dit is een stijging van 60% ten opzichte van vorig jaar. Deze gegevens zijn gepubliceerd in het jaarverslag van de stichting FAD dat vandaag wordt aangeboden aan minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus. 


 “Aangifte bij de politie is van belang voor het goed functioneren van het Waarschuwingsregister en daarom zijn we in gesprek om dat proces te vereenvoudigen. We hebben een goede samenwerking met de politie en we onderzoeken nu de mogelijkheid van een landelijk aangiftepunt. Dat vereenvoudigt de procedure”, aldus Bert van Steeg, secretaris van de FAD. 

Iemand komt in het Waarschuwingsregister als er sprake is van een aangifte bij de politie, bewezen fraude en ontslag. Bij registratie riskeert een frauderende winkelmedewerker voor maximaal vier jaar te worden uitgesloten van werk bij een groot deel van de detailhandelssector. Onder interne fraude wordt verstaan diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte of oplichting. 

Van Steeg: “Er zijn steeds meer ondernemingen die zich bij ons aansluiten, vooral ook MKB-bedrijven. Het geeft aan dat het raadplegen van het Waarschuwingsregister een effectieve manier is om interne fraude te bestrijden door vooraf te checken of een sollicitant als fraudeur te boek staat.” 

De stichting FAD heeft voor onbepaalde tijd een verklaring van rechtmatigheid voor het delen van strafrechtelijke gegevens tussen deelnemers. Deze valt onder de bestaande privacywetgeving (AVG). 

2018 

Aantal mensen in Waarschuwingsregister 457 

Aantal treffers fraudeurs 595 

Aantal MKB-bedrijven aangesloten 1.063 

Aantal grootwinkelbedrijven aangesloten 71 

Aantal werknemers bij aangesloten bedrijven 245.000 

 

Download:

Download: