June 27, 2014

PERSBERICHT | Aantal screenings frauderende medewerkers verdubbeld

Steeds meer winkeliers controleren of een sollicitant in het verleden is ontslagen bij een ander winkelbedrijf in verband met fraude. Op dit moment zijn 830 winkelondernemingen aangesloten bij het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Ten opzichte van 2008 is het aantal deelnemers daarmee 20 keer zo groot. In 2013 is het aantal screenings van sollicitanten verdubbeld ten opzichte van 2012: 232.000 keer.

Met de groei van het aantal deelnemende winkelbedrijven stijgt ook het bereik van het Waarschuwingsregister. Circa 200.000 medewerkers vallen onder de werkingssfeer, dit is circa 31% van de totale arbeidsmarkt ‘detailhandel’, uitgedrukt in aantal personeelsleden. Dit is meer dan een verdubbeling sinds 2008.

Het aantal screenings is het aantal keer dat sollicitanten zijn gecheckt bij het register.

De effectiviteit van het Waarschuwingsregister neemt toe. Veruit de meeste medewerkers zijn te goeder trouw en heel waardevol voor de winkeliers. Een kleine groep fraudeurs is echter verantwoordelijk voor grote schade. Een frauderende winkelmedewerker riskeert voor een periode van twee of vier jaar van een steeds groter deel van de detailhandelssector uitgesloten te worden. Dat helpt om de schade als gevolg van interne fraude te beperken en draagt bij aan de werksfeer in de winkel. In de sollicitatieprocedure worden de potentiële medewerkers er op gewezen dat de winkel is aangesloten bij de stichting FAD. Hierdoor heeft het Waarschuwingsregister ook een preventieve werking.

Nieuwe software van de stichting FAD zorgt ervoor dat zorgvuldigheid en de privacy van medewerkers gewaarborgd blijft. Tegelijkertijd neemt de efficiëntie toe doordat geautomatiseerd kan worden gescreend. De toename van het aantal screenings in 2013 komt vooral doordat enkele grote bedrijven het toetsingsproces hebben geautomatiseerd.

Download:

Download: