June 7, 2013

PERSBERICHT | Fraudeurs in detailhandel vrezen Waarschuwingsregister

Winkelbedrijven die deelnemen aan het Waarschuwingsregister, worden door fraudeurs gemeden. Dat meldt de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) bij de presentatie van haar jaarverslag 2012. Winkeliers stellen tijdens de sollicitatieprocedure vaker fraude aan de orde. De detailhandel is hiermee de eerste sector die het voorkomen van interne fraude op grote schaal in de praktijk brengt. De schade in de gehele detailhandel als gevolg van interne fraude bedroeg in 2012 circa 180 miljoen euro. Het jaarverslag wordt vandaag overhandigd aan Sybrand van Haersma Buma (CDA).

Sander van Golberdinge, secretaris van de stichting FAD: “De deelnemende winkelbedrijven slagen erin de fraude met miljoenen euro’s te beperken. Fraudeurs, stelende medewerkers, trekken immers vaak van winkel naar winkel, maar krijgen geen baan bij winkeliers die zijn aangesloten op het Waarschuwingsregister.”

Het aantal screenings is het aantal keer dat de naam van een sollicitant is gecheckt bij het register.

De detailhandel investeert doorlopend en in nog steeds toenemende mate in het voorkomen van interne fraude. Dat is nodig, want veel werknemers maken zich schuldig aan vergrijpen als diefstal en oplichting van de werkgever, verduistering in dienstbetrekking, of valsheid in geschrifte ten koste van de onderneming. De schade is enorm. Ook verslechtert de werksfeer als gevolg van interne fraude, wat ertoe kan leiden dat juist de bona fide medewerkers hun baan opzeggen.

In antwoord hierop kiest een grote en groeiende groep van winkelbedrijven voor deelname aan het Waarschuwingsregister van de stichting FAD. Deelname maakt interne fraude beter beheersbaar. Screenen van potentiële winkelmedewerkers, voorlichting, het goede voorbeeld geven: de ervaring leert dat deelname aan het Waarschuwingsregister duidelijk een preventieve werking heeft. Steeds vaker wordt interne fraude aan de orde gesteld.

Reactie Sybrand van Haersma Buma (CDA)

Sybrand van Haersma Buma (fractievoorzitter CDA Tweede Kamer), die het Jaarverslag vandaag in ontvangst neemt, prijst de gezamenlijke aanpak van interne fraude. Buma: “Vanaf het begin heb ik de plannen van de detailhandel voor een databank tegen fraudeurs gesteund. Winkeliers hebben volstrekt gelijk als zij willen weten of een potentiële medewerker eerder in de fout is gegaan bij een collega-winkelier.”

Download:

Download: