August 11, 2020

Persbericht Hoog aantal fraudeurs vooraf herkend in 2019


Waarschuwingsregister beperkt schade door interne fraude 

In 2019 werd het Waarschuwingsregister van Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) ruim 353.000 keer geraadpleegd door aangesloten retailbedrijven. In deze lijst worden mensen geregistreerd die bewezen intern gefraudeerd hebben. Afgelopen jaar was er sprake van 651 treffers. Dit is het één na hoogste aantal sinds de oprichting in 2005. Deze gegevens zijn gepubliceerd in het jaarverslag van stichting FAD dat gisteren werd door voorzitter Joop Atsma aangeboden aan Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef van de Politie. 

Joop Atsma voorzitter FAD biedt het jaarverslag 2019 aan Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef van de Politie, aan.


Iemand komt in het Waarschuwingsregister als er sprake is van een aangifte bij de politie, bewezen fraude en ontslag. Bij registratie riskeert een frauderende winkelmedewerker voor maximaal vier jaar te worden uitgesloten van werk bij een groot deel van de detailhandelssector. Onder interne fraude wordt verstaan diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte of oplichting. 

“Uit de cijfers blijkt dat het werk van de FAD er voor zorgt dat de schade als gevolg van interne fraude sterk wordt teruggedrongen. Iedere treffer in het register betekent immers dat mogelijke schade wordt beperkt. Daarnaast heeft het register een sterke preventieve werking. Hoe actiever het systeem wordt gebruikt, des te efficiënter de (gezamenlijke) aanpak van interne fraude is”, aldus Bert van Steeg, secretaris van stichting FAD. 

Aangifte politie voorwaarde 

Aangifte bij de politie is een voorwaarde voor registratie in het Waarschuwingsregister. Er lopen op dit moment gesprekken met de politie om dat proces te vereenvoudigen. In 2019 is een landelijk aangiftepunt gelanceerd. Naast een vereenvoudigde procedure kunnen MKB-winkeliers via het FAD-secretariaat (online) aangifte doen. 

De stichting FAD heeft voor onbepaalde tijd een verklaring van rechtmatigheid voor het delen van strafrechtelijke gegevens tussen deelnemers. Deze valt onder de bestaande privacywetgeving (AVG). 

Aantal registraties in Waarschuwingsregister 531 
Aantal treffers fraudeurs 651 
Aantal aangesloten MKB-bedrijven 1.014 
Aantal aangesloten grootwinkelbedrijven 68 
Aantal werknemers bij aangesloten bedrijven 225.000 

Download:

Download: