July 3, 2018

Publicatie jaarverslag 2017

In de twaalf jaar dat de FAD nu bestaat, is het waarschuwingsregister uitgegroeid tot een begrip in de detailhandel. Hiermee laat de detailhandel zien dat hij zelf de handschoen oppakt om interne fraude te bestrijden. Dat is een belangrijk signaal naar de samenleving en naar de partners op het gebied van criminaliteitsbestrijding. De detailhandel organiseert zich en trekt een duidelijke grens als het gaat om (interne) fraude.

In dit jaarverslag kijken we terug op 2017, een dynamisch jaar voor de stichting Fraude Aanpak Detailhandel. De detailhandel blijft zich snel ontwikkelen. Steeds meer winkeliers combineren hun vaste winkel met de verkoop van producten online. In de gehele detailhandelsmarkt is groei waarneembaar. Dit heeft opnieuw geleid tot groei van het aantal deelnemers aan het register.

Zowel bij winkelketens als mkb-winkeliers wordt de bekendheid met het werk van de FAD steeds groter. Dat is goed nieuws. Dit leidt ieder jaar weer tot nieuwe gesprekken, die over het algemeen leiden tot aansluiting. Ook op dit moment wordt er met potentiële nieuwe deelnemers gesproken. De verwachting is dus dat het aantal deelnemers ook in 2018 gaat toenemen.

De enorme dynamiek in de detailhandel brengt ook faillissementen van winkelketens met zich mee. Een goede afhandeling van deze faillissementen is ook voor de FAD van belang. Het einde van een winkelketen mag immers niet het einde betekenen van een registratie in het register. In geval er geen doorstart wordt gemaakt of partijen dossiers overnemen, kan het beheer van het FAD dossier van de betreffende organisatie worden overgedragen aan het FAD secretariaat. Zo blijft de registratie van kracht en de informatie bruikbaar voor de FAD deelnemers.

In 2017 is verder gewerkt aan de vereenvoudiging van het gebruik van het waarschuwingsregister voor zelfstandige winkeliers. Zij gebruiken de FAD via het zogenaamde brancheloket. Met behulp van nieuwe promotie en digitalisering van de aanmelding willen we bereiken dat ook zoveel mogelijk mkb-winkeliers het register gaan gebruiken. De FAD is er immers voor alle winkeliers! Daarom is het goed om te merken dat mkb-winkeliers steeds vaker een check doen in het waarschuwingsregister.

We hopen ook in 2018 weer nieuwe deelnemers te kunnen verwelkomen bij de FAD. Zoals aangegeven lopen hier al verschillende gesprekken over. Het is mooi om te zien dat bij zowel on- als offline spelers de interesse in het werk van de FAD nog steeds groeit. Het bewijst telkens dat de FAD een belangrijk middel is in de strijd tegen interne fraude.

Download:

Download: