July 2, 2018

PERSBERICHT | Persbericht | Eerste positieve stap: aangifte interne fraude straks via e-loket

De gezamenlijke aanpak door winkeliers tegen interne fraude werpt zijn vruchten af. Steeds meer winkeliers sluiten zich aan bij het waarschuwingsregister van de FAD. Inmiddels vallen ongeveer 250.000 winkelmedewerkers onder de werking van het register. Dat blijkt uit het jaarverslag van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD).

De overhandiging van het Jaarverslag aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

In het waarschuwingsoverzicht staan ca. 1800 (ex-)winkelmedewerkers die wegens diefstal of een ander fraudevergrijp zijn geregistreerd. In 2017 werden 350 fraudeurs nieuw opgenomen in het register. Er werden 372 fraudeurs herkend via een check. Deze aantallen liggen lager dan in 2016. Bert van Steeg, secretaris van de stichting FAD ziet een aantal verklaringen voor de daling: ”Aan de ene kant zien we dat de aanpak van fraude succesvol is en dat het gebruik van het register een preventieve werking heeft. Daarnaast is de daling ook te verklaren door het verdwijnen van enkele grote winkelketens zoals V&D en Kijkshop. Nu het aantal aangesloten winkeliers weer stijgt, verwachten we ook weer een toename van de registraties in het register”.

Vandaag overhandigden FAD-voorzitter Joop Atsma en voorzitter van Detailhandel Nederland Guido van Woerkom het jaarverslag van de stichting FAD aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. De staatssecretaris onderstreepte daarbij het belang van het register. “In de detailhandel in Nederland komt interne fraude minder voor dan in andere Europese landen.”

Interne fraude kost winkeliers jaarlijks ongeveer € 180 miljoen per jaar. Het waarschuwingsregister van de stichting FAD is een effectief middel. Van Steeg: ”Met het gebruik van het waarschuwingsregister laat de detailhandel als sector zien dat ze de aanpak van interne fraude serieus neemt en zelf bereid is initiatief te nemen om de problematiek effectief te bestrijden.”

Over FAD

FAD is de onafhankelijke toezichthouder en beheerder van het Waarschuwingsregister. Een deelnemend winkelbedrijf kan een ex-medewerker voor twee of vier jaar in het register plaatsen na beëindiging van de arbeidsrelatie wegens diefstal of een ander fraudevergrijp ten aanzien van zijn of haar werkgever. Voorwaarden zijn dat aangifte is gedaan tegen de betreffende ex-medewerker, een proportionaliteitstoets is uitgevoerd en vervolgens betrokkene wordt geïnformeerd. De stichting FAD is gelieerd aan Detailhandel Nederland.

Download:

Download: