July 10, 2023

Waarschuwingsregister helpt interne fraude buiten de deur te houden

Het Waarschuwingsregister van Stichting FraudeAanpak Detailhandel werd in 2022 ruim 258.000 keer geraadpleegd dooraangesloten retail bedrijven. In deze lijst worden mensen geregistreerd diebewezen intern gefraudeerd hebben. Dit leverde 438 treffers op.

Met opnieuw een lockdown stond het begin van 2022 wederom in het teken van opstarten. Dat een groot deel van 2022 weer een sterk beroep op aanpassingsvermogen, creativiteit, onzekerheid en een lange adem zou vragen had niemand verwacht. En daarmee ging de detailhandel op zoek naar het nieuwe normaal. De ontwikkelingen waren ook van invloed op interne fraude binnen de sector.

“In 2022 vielen er 220.000 medewerkers onder de werkingssfeer van het register. Dit aantal ligt in het verlengde van het aantal binnen de sector werkzame personen. Inmiddels ligt het aantal screenings in het FAD-register weer op het vertrouwde niveau, maar de cijfers over 2022 zijn aan de lage kant in vergelijking met de FAD-statistieken. Het aantal registraties in het register was 335 en is in lijn met eerdere jaren.
Tegelijkertijd staat  de sector voor een nieuwe uitdaging  van personeelstekorten.Had de sector al te maken met vergrijzing en deeltijdwerk, nu vertaalden de gevolgen van COVID-19 zich ook door naar de arbeidsmarkt. Naast voornoemde uitdagingen op het gebied van personeel, is de inflatie in 2022 historisch hoog en het consumentenvertrouwen juist laag. De creativiteit van de retailers wordt nu weer op andere gebieden op de proef gesteld aldus Sylvia Torn, woordvoerder van Stichting FAD”.

Het Waarschuwingsregister is en blijft een belangrijk instrument in het fraude-preventiebeleid binnen de detailhandel. Winkeldiefstal en interne fraude kosten de ondernemer jaarlijks vele miljoenen. Het register helpt de winkelbedrijven om fraude buiten de deur te houden. Iemand komt in het Waarschuwingsregister als er sprake is van bewezen fraude en ontslag en hiervan aangifte is gedaan bij de politie. Een frauderende winkelmedewerker riskeert bij overtreding van de regels voor een periode van één, twee, drie of vier jaar in het register te worden opgenomen. Onder interne fraude wordt diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte of oplichting verstaan. De data in het register kunnen alleen door bij de FAD aangesloten deelnemers worden gecheckt.

Consequente aanpak van interne fraude en toepassing van het Waarschuwingsregister zorgt voor een preventieve werking. De cijfers in het jaarverslag onderbouwen dat het werk van de FAD er voor zorgt dat de schade als gevolg van interne fraude sterk wordt teruggedrongen. Iedere treffer in het register betekent immers dat mogelijke schade wordt beperkt.Voor de winkelier heeft het register een dubbele werking; zowel preventief als repressief.

Download:

Download: