March 4, 2009

Winkeliers: meer schade door fraude

Succesvolle screening wordt uitgebreid Voor het eerst sinds jaren stijgt de schade door interne fraude in de detailhandel met 3 procent naar 170 miljoen euro in 2008. Een opvallende trend is dat frauderende medewerkers steeds vaker goederen in plaats van contant geld stelen.

De Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) constateert dat winkeliers de afgelopen jaren fors hebben geïnvesteerd in maatregelen om fraude te voorkomen, met name in kassacontrolesystemen. De Stichting FAD adviseert ook extra alert te zijn op voorraadbeheer, uitgangscontroles, interne procedures en fraudeonderzoeken. De uitgaven aan preventie en dergelijke onderzoeken bedragen circa 100 miljoen euro per jaar.

Een ander instrument dat steeds belangrijker wordt bij het voorkomen van interne fraude, is het Waarschuwingsregister Detailhandel. Het gebruik van dit systeem is de afgelopen jaren fors toegenomen, zo blijkt uit cijfers van de Stichting FAD. In 2008 zijn circa 65% meer sollicitanten gescreend dan in 2007. Het aantal 'hits' (treffer bij controle van sollicitant in het Waarschuwingsregister) is zelfs meer dan verdubbeld (+148%).

Uitbreiding Waarschuwingsregister

Het Waarschuwingsregister Detailhandel blijkt inmiddels een zeer effectief middel tegen fraude. Daarom wordt deze aanpak nu uitgebreid. In samenwerking met Justitie wordt het register nu voor alle winkeliers toegankelijk gemaakt. Het ministerie stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Schade door interne fraudes (euro):

  • 2008: 170 mln (+3%)
  • 2007: 165 mln (-2,9%)
  • 2006: 170 mln (-10,5%)
  • 2005: 190 mln (-5%)

Download:

Download: