Werknemers

Op deze pagina kunnen werknemers de meest gestelde vragen terug vinden. Ook kunnen werknemers hier in contact komen met de stichting FAD en een eventueel bezwaar tegen opname in het register maken. Lees vooraf ook het Klachtenreglement.
Wat betekent het Waarschuwingsregister voor de onderneming?

De onderneming waarvoor u werkt, voert een actief beleid om fraude binnen het bedrijf te voorkomen. Het Waarschuwingsregister is hiervan een onderdeel. Via deelname aan het register wil een winkelbedrijf voorkomen dat zij, of een collega-winkelbedrijf, een fraudeur in dienst neemt. Ook zal het bedrijf waar u werkt, onder voorwaarden, een fraudeur op het Waarschuwingsregister plaatsen. Dit actieve fraudebeleid verkleint de schade als gevolg diefstal door ‘medewerkers’ en draagt bij een positieve werksfeer. Immers, niemand wil werken met een ‘collega’ die steelt.

Wordt mijn privacy in het Waarschuwingsregister gewaarborgd?

De toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens, is akkoord met de spelregels voor het Waarschuwingsregister. Het Waarschuwingsregister is een beveiligde applicatie en de gegevens die erin worden geregistreerd zijn beperkt. De gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en mogen alleen worden geraadpleegd, indien u solliciteert bij één van de deelnemende winkelbedrijven.

Ik twijfel of ik (nog) vermeld ben op het Waarschuwingsregister. Wat kan ik doen?

Registraties worden na een, twee, drie of vier jaar, afhankelijk van de afweging door de werkgever, automatisch uit het Waarschuwingsregister verwijderd. Na de periode staat u dus niet meer vermeld in het Waarschuwingsregister. Mocht u evengoed twijfelen, dan kunt u navraag doen bij uw voormalige werkgever. Ook de stichting FAD beantwoordt vragen van mensen die willen weten of zij zijn opgenomen in het Waarschuwingsregister. Hierbij is vereist dat de persoon in kwestie een legitimatiebewijs overlegt en aangeeft voor welk (welke) winkelbedrijf (-bedrijven) hij of zij heeft gewerkt.

Het bedrijf waarbij ik solliciteer, meldt dat ik op het Waarschuwingsregister sta. Dit klopt niet, wat nu?

De zoeksleutel voor het Waarschuwingsregister bestaat uit de eerste vijf letters van de achternaam en de geboortedatum. Het is mogelijk dat iemand anders een zelfde zoeksleutel heeft. Bij de extra controle zal uitkomen dat de gegevens niet op u zijn gebaseerd. Deze extra controle vindt plaats via een check bij de onderneming die de gegevens op het Waarschuwingsregister heeft geplaatst.

Ik ben het niet eens met de plaatsing op het Waarschuwingsregister. Wat kan ik doen?

U kunt uw bezwaar in eerste instantie richten aan de onderneming. Wanneer dat niet naar tevredenheid tot een oplossing leidt, bijvoorbeeld omdat u toch van mening bent dat de onderneming het protocol heeft overtreden, kunt u bezwaar maken bij de klachtencommissie van de stichting FAD. U doet dit door de klacht te sturen aan info@stichtingfad.nl ovv “Verzoek tot behandeling klacht”. Vermeld in uw mail de aard van de klacht en uw contactgegevens (naam en telefoonnummer). De klacht zal dan in behandeling worden genomen. U kunt na de klachtencommissie ook nog een klacht indienen bij het College bescherming persoonsgegevens. U kunt ook een procedure starten bij een bevoegde rechter.

De stichting FAD controleert het gebruik van het Waarschuwingsregister